Home Diễn đàn Đánh giá xe Chăm sóc ô tô điện khó hơn xe xăng? Trả lời cho: Chăm sóc ô tô điện khó hơn xe xăng?

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:47

    Nói như vậy thì quả pin xe cũng là vấn đề, pin xe có thể đảm bảo được tuổi thọ lên đến 10 năm, 20 năm như động cơ đốt trong không? Chưa kể chỉ cần có xăng là xe xăng khởi động được luôn, mất đúng 2p đổ đầy, xe điện thì phải chờ 10p 15p thì quá là bằng nhau.