Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!! Trả lời cho: Nếu mua muốn mua ô tô điện thì hãy quan tâm tới điều này để không bị thiệt thân!!

  • Tuấn Minh Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:57

    Sạc cứu hộ 15p là tương đương với quãng đường bao nhiêu chị nhỉ?