Home Diễn đàn World Cup 2022 Hàng thủ Croatia cũng phải đứng hình trước “chân gỗ” Lukaku Trả lời cho: Hàng thủ Croatia cũng phải đứng hình trước “chân gỗ” Lukaku

  • Kiên Trần Trung

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 19:03

    Hôm qua bệnh viện trên toàn thế giới trở nên quá tải vì phải cấp cứu nhiều người vì..cười nhiều quá, tất cả đều là do anh Ku cả. May mà cả hiệp có 45 phút không cười nhiều lại sảng 🤣