Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ? Trả lời cho: Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ?

  • Bảo Lê Trần

    0 VF Points
    VIP
    04/12/2022 lúc 07:13

    Chồng bác cẩn thận với lo cho bác đấy ạ, chứ chết máy giữa đường thì đúng khổ