Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 5 bí kíp sẽ giúp bạn bán xe ô tô được giá hơn Trả lời cho: 5 bí kíp sẽ giúp bạn bán xe ô tô được giá hơn

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 14:41

    Đúng là xe tốt tới đâu mà thái độ của mình không trung thực, thiện chí thì thực sự rất khó bán. Bạn nào đang muốn bán xe chú ý nhé