Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Những loại rung động trên ô tô và hiện tượng, nguyên nhân Trả lời cho: Những loại rung động trên ô tô và hiện tượng, nguyên nhân

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 14:43

    Xe của bác như vậy cần phải kiểm tra hệ thống lốp thôi có thể lốp mòn không đều , hoặc phải cân bằng lại lốp bằng máy chuyên dụng đi.