Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Những loại rung động trên ô tô và hiện tượng, nguyên nhân Trả lời cho: Những loại rung động trên ô tô và hiện tượng, nguyên nhân

  • Hoàng Nguyễn Huy

    20 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 14:44

    Xe của mình cũng bị hiện tượng rung tay lái và xe hay láng sang một bên và vừa rồi mình đưa vào hãng căn chỉnh góc lái và bánh xe bằng Hunter về đi ngon ngay.