Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 5 bí kíp sẽ giúp bạn bán xe ô tô được giá hơn Trả lời cho: 5 bí kíp sẽ giúp bạn bán xe ô tô được giá hơn

  • Trần Quang Linh

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 14:46

    Ý mình là khuyên mọi người nêu ra những ưu điểm và viết ra những thứ đánh vào sự cấp bách để khách hàng họ thấy thu hút. Chứ mình không hề khuyên là nói tốt nhưng nói sai sự thật bạn nhé