Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mở cốp ô tô thế nào khi bị mất chìa khóa? Trả lời cho: Mở cốp ô tô thế nào khi bị mất chìa khóa?

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    VIP
    05/12/2022 lúc 14:49

    Cái gì cũng có 2 mặt bạn ạ. Cách tốt nhất vẫn là giữ cẩn thận chìa khóa thôi. Tốt nhất nên để vào túi xách, còn cánh đàn ông chúng tôi dắt vào thắt lưng quần luôn cho chắc cú :v