Home Diễn đàn Đánh giá xe Hiểu đúng bản chất của xe điện thì chúng ta sẽ không còn phải lo xe đi được dài hay ngắn nữa Trả lời cho: Hiểu đúng bản chất của xe điện thì chúng ta sẽ không còn phải lo xe đi được dài hay ngắn nữa

  • Hiệp Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 14:58

    Chưa đi xe điện, nên em vẫn vote cho xe xăng thôi, cây xăng đầy rẫy, đổ vèo phát xong đi, đây cứ chờ đợi rồi lịch kịch cắm sạc.