Home Diễn đàn Đánh giá xe Hiểu đúng bản chất của xe điện thì chúng ta sẽ không còn phải lo xe đi được dài hay ngắn nữa Trả lời cho: Hiểu đúng bản chất của xe điện thì chúng ta sẽ không còn phải lo xe đi được dài hay ngắn nữa

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 14:59

    Cùng quan điểm với bạn Hòa, cây xăng mình giờ hoạt động cảm tính quá. Chán!