Home Diễn đàn Đánh giá xe Hiểu đúng bản chất của xe điện thì chúng ta sẽ không còn phải lo xe đi được dài hay ngắn nữa Trả lời cho: Hiểu đúng bản chất của xe điện thì chúng ta sẽ không còn phải lo xe đi được dài hay ngắn nữa

  • Tài Lê Tấn

    0 VF Points
    VIP
    05/12/2022 lúc 14:59

    Đúng cảnh thời bao cấp mua thịt các cụ nhỉ?