Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Những kiểu đỗ xe làm hỏng lốp xe mà bạn cần tránh Trả lời cho: Những kiểu đỗ xe làm hỏng lốp xe mà bạn cần tránh

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    VIP
    05/12/2022 lúc 15:17

    Cùng ý kiến với anh. Đỗ xe đúng cách vừa thể hiện sự văn minh của mình, vừa bảo vệ tốt cho xe, mình đỡ tốn tiền trùng tu, bảo dưỡng. Tại sao nhiều người