Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Những kiểu đỗ xe làm hỏng lốp xe mà bạn cần tránh Trả lời cho: Những kiểu đỗ xe làm hỏng lốp xe mà bạn cần tránh

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:17

    Thỉnh thoảng em cũng hay đỗ kiểu gác một chân lên vỉa hè do đường hẹp quá. Bảo sao “cái chân” đó hay phải bảo dưỡng, thay thế suốt