Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Một số mẹo hay giúp xử lý kịp thời khi xe ô tô bị hỏng số lùi Trả lời cho: Một số mẹo hay giúp xử lý kịp thời khi xe ô tô bị hỏng số lùi

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    VIP
    05/12/2022 lúc 15:24

    Tuỳ tình trạng của xe nha, nhưng thường nếu không bị quá nghiêm trọng thì vẫn xử lý được nhé.