Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Bí quyết không bị lóa mắt khi lái xe trời tối Trả lời cho: Bí quyết không bị lóa mắt khi lái xe trời tối

  • Anh Duy Phan

    0 VF Points
    Danh dự
    05/12/2022 lúc 15:37

    Tôi thấy việc khám mắt thì liên quan gì nhỉ! Mỏi mắt hay mắt mờ thì mới đi chứ nhỉ! Đang yên đang lành lại đi khám mắt :(( quan điểm cá nhân thôi nhé