Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Bí quyết không bị lóa mắt khi lái xe trời tối Trả lời cho: Bí quyết không bị lóa mắt khi lái xe trời tối

  • Việt Hoàng Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:39

    kinh nghiệm của em khi đi xe trời tối là không bật đèn sáng trong xe. Bởi sẽ làm giảm khả năng nhìn ra bên ngoài xe, rất khó quan sát.