Home Diễn đàn Đánh giá xe VinFast VF 8 và Tesla Model Y, Kẻ tám lạng người nửa cân? Trả lời cho: VinFast VF 8 và Tesla Model Y, Kẻ tám lạng người nửa cân?

  • Nệm Đông Á Phạm văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:46

    Vậy tổng chi phí của một chiếc xe chạy 1.500km một tháng sẽ bằng tổng chi phí thuê pin và chi phí điện (đối với sạc tại trạm sạc), tức là 1.549.000 + 1.500 x 484 = 2.275.000 đồng.