Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Vinfast VF6 mẫu SUV hạng B được mong chờ nhất trong năm 2023 Trả lời cho: Vinfast VF6 mẫu SUV hạng B được mong chờ nhất trong năm 2023

  • Giang Sacombak Đặng Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:46

    Vậy tổng chi phí của một chiếc xe chạy 1.500km một tháng sẽ bằng tổng chi phí thuê pin và chi phí điện (đối với sạc tại trạm sạc), tức là 1.549.000 + 1.500 x 484 = 2.275.000 đồng.