Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Thủ tục xin giấy phép đổi màu xe ô tô Trả lời cho: Thủ tục xin giấy phép đổi màu xe ô tô

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 15:48

    Nếu sơn xe rồi cụ mới làm thủ tục thì lập biên bản muốn đổi màu sơn ghi lý do do xe cũ, sơn bay tróc rồi đóng phạt. Còn nếu cụ chưa sơn thì làm như trên.