Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Nếu đua trái phép mùa WC 2022, tổ lái bị xử lý như thế nào? Trả lời cho: Nếu đua trái phép mùa WC 2022, tổ lái bị xử lý như thế nào?

  • Anh Minh Trần

    20 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 15:52

    Các bác ở trên nói chuẩn, mạnh tay lên. Nếu thấy thanh niên nào đua xe ngoài đường cứ thẳng tay gọi đội cơ động mà báo.