Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe? Trả lời cho: Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe?

  • Bảo Lê Trần

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    06/12/2022 lúc 16:01

    ủng hộ nhưng chỉ nên đấu giá các biển số đẹp còn các biển số thường vẫn bấm bình thường và các biển bấm cũng có thể theo chủ trọn đời (nếu muốn).