Home Diễn đàn Tâm sự Nên bẻ lái hay đạp phanh khi xe phía trước phanh gấp trên đường cao tốc? Trả lời cho: Nên bẻ lái hay đạp phanh khi xe phía trước phanh gấp trên đường cao tốc?

  • Doanh Phạm

    4.580 VF Points
    VVIP
    06/12/2022 lúc 16:06

    chạy cao tốc thì nên giữ khoảng cách là an toàn nhất. Bẻ lái cũng nguy hiểm mà phanh gấp trên cao tốc cũng nguy hiểm