Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Các loại hình dịch vụ cứu hộ VinFast Trả lời cho: Các loại hình dịch vụ cứu hộ VinFast

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 16:14

    Bản thân mình và gia đình cũng đánh giá rất cao những dịch vụ và sản phẩm của Vin. Nhiều lúc khen hoài nhiều người cứ bảo sale nhưng kệ, nguyện làm Vin nô 😂