Home Diễn đàn Tâm sự Nên bẻ lái hay đạp phanh khi xe phía trước phanh gấp trên đường cao tốc? Trả lời cho: Nên bẻ lái hay đạp phanh khi xe phía trước phanh gấp trên đường cao tốc?

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    06/12/2022 lúc 16:16

    Thế thì chỉ có phanh thôi bác. Chứ trên cao tốc bác đánh lái nhanh thì chỉ có đăng xuất