Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe? Trả lời cho: Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe?

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 16:26

    Không quan trọng lắm với con số này, Xe tốt và an toàn là đủ