Home Diễn đàn Tâm sự Xây dựng quy hoạch trạm xe điện như thế nào để tránh lãng phí Trả lời cho: Xây dựng quy hoạch trạm xe điện như thế nào để tránh lãng phí

  • Hiệp Nguyễn Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 16:30

    Hi vọng trạm sạc mở càng nhiều càng tốt, giờ còn ít xe điện nên đỡ phải tranh, chứ mấy nữa nhiều chắc em tranh mệt mất.