Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe? Trả lời cho: Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe?

  • Cô gái Sài Gòn

    0 VF Points
    Thành viên
    06/12/2022 lúc 16:31

    Theo em nên để mọi người có quyền giữ lại biển số xe của mình nếu muốn.