Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Nếu đua trái phép mùa WC 2022, tổ lái bị xử lý như thế nào? Trả lời cho: Nếu đua trái phép mùa WC 2022, tổ lái bị xử lý như thế nào?

  • Hiệp Nguyễn Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 16:36

    Cứ mùa bóng đá là lại nghe tiếng bô xe của các cháu ngoài phố, đặc biệt là sau các trận cầu tâm điểm.