Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Nếu đua trái phép mùa WC 2022, tổ lái bị xử lý như thế nào? Trả lời cho: Nếu đua trái phép mùa WC 2022, tổ lái bị xử lý như thế nào?

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 16:39

    Phụ huynh cần nhắc nhở con cháu nhiều, chứ để các mầm non của đất nước đua xe trái phép thế này thì dở