Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Xe 7 chỗ: Tự bỏ bớt ghế trên xe có bị phạt không? Trả lời cho: Xe 7 chỗ: Tự bỏ bớt ghế trên xe có bị phạt không?

  • Hiệp Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 16:49
    • Thượng tôn pháp luật, tđ chưa có lệnh thì tại hạ chưa dám làm, tôn vinh ông anh, mong anh sẽ sớm có câu trả lời như ý.