Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe? Trả lời cho: Trúng đấu giá biển số xe ô tô ,, người lái có được giữ lại biển số khi bán xe?

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    06/12/2022 lúc 16:55

    Đấu giá biển số xe ô tô này bên tây nó làm lâu rồi, VN mình đi sau thôi