Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Camera phát hiện tiếng ồn đối phó với nạn nẹt pô, rú ga trong khu dân cư Trả lời cho: Camera phát hiện tiếng ồn đối phó với nạn nẹt pô, rú ga trong khu dân cư

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    06/12/2022 lúc 17:45

    Mình nghĩ để cài đặt phần mềm sao cho tương thích với phần mềm phạt nguội bây giờ cũng là cả vấn đề đấy bạn ạ