Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Nguyên tắc ứng xử khôn khéo khi bị cảnh sát giao thông dừng xe Trả lời cho: Nguyên tắc ứng xử khôn khéo khi bị cảnh sát giao thông dừng xe

  • Doanh Phạm

    275 VF Points
    Thành viên VVIP
    06/12/2022 lúc 21:29

    Nhiều khi đãng trí hoặc không quan sát biển kịp là dính ngay bác. Bác cứ đi đường HN kiểu gì cũng bị thổi 1 vài lần.