Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Lưu ý mức phạt với người ngồi trên xe ôtô không thắt dây an toàn năm 2022 Trả lời cho: Lưu ý mức phạt với người ngồi trên xe ôtô không thắt dây an toàn năm 2022

  • bích Bùi

    0 VF Points
    Chủ xe
    07/12/2022 lúc 17:34

    thả tim cho nhà bác Minh. Em thì chưa có gia đình. Nhưng mọi ng đi nhờ xe nên em cũng không để ý nhắc