Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Hà Nội mù sương cả ngày, có nên bật đèn sương mù khi đi trong thành phố? Trả lời cho: Hà Nội mù sương cả ngày, có nên bật đèn sương mù khi đi trong thành phố?

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 17:43

    Do công nghệ đèn pha giờ hiện đại có thể gánh vác thêm việc của đèn sương mù rồi bác ạ