Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Hà Nội mù sương cả ngày, có nên bật đèn sương mù khi đi trong thành phố? Trả lời cho: Hà Nội mù sương cả ngày, có nên bật đèn sương mù khi đi trong thành phố?

  • Anh Minh Trần

    20 VF Points
    Chủ xe
    07/12/2022 lúc 17:43

    Giờ mình thấy mấy bác đi Fadil độ bi đèn gầm đẹp quá, tiếc là mình không có chỗ để độ bi gầm kk