Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mua xe cũ: Nên ưu tiên quãng đường hay tuổi đời của xe? Trả lời cho: Mua xe cũ: Nên ưu tiên quãng đường hay tuổi đời của xe?

  • Hoàng Việt Quang

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 17:47
    • Tôi cũng đồng tình với quan điểm của bác. Mà chưa kể là mua xe càng cũ thì lại phải trả càng nhiều tiền bảo hiểm hơn nữa chứ.