Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Ưu điểm và quy trình của việc tráng lốp chống đinh Trả lời cho: Ưu điểm và quy trình của việc tráng lốp chống đinh

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    07/12/2022 lúc 17:52

    Keo tráng có 2 loại, 1 loại lỏng với 1 loại thể rắn chỉ hóa lỏng ở nhiệt độ cao. Loại lỏng thì khi đi sẽ tạo hiệu ứng ly tâm trong lòng lốp, và thường thấy anh em hay nói đến việc ăn vành lazang về lâu dài không sẽ gây hở mép. Loại keo rắn thì phải gia nhiệt hóa lỏng (như em có nói trên),