Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mua xe cũ: Nên ưu tiên quãng đường hay tuổi đời của xe? Trả lời cho: Mua xe cũ: Nên ưu tiên quãng đường hay tuổi đời của xe?

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:00

    Theo tôi thì miễn là quãng đường đi được không phải là mức 50.000 km hay 100.000 km/năm thì vẫn nên ưu tiên tuổi đời.