Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng Trả lời cho: Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:04

    Hồi nhỏ mình cũng thích ngửi nhưng giờ say xe thấy mùi xăng là chạy mất dép