Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mua xe cũ: Nên ưu tiên quãng đường hay tuổi đời của xe? Trả lời cho: Mua xe cũ: Nên ưu tiên quãng đường hay tuổi đời của xe?

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:19
    • Cảm ơn bài viết của bác nhé. Phân tích như này thì mấy anh em có ý định bán xe áp dụng mà định giá cũng được.