Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng Trả lời cho: Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:19

    Chuẩn luôn bác ạ, em họ mình làm trong nhà máy thường xuyên làm việc với xăng dầu, sau này phải nghỉ đổi việc vì sức khỏe kém đi rất nhiều