Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mua xe ôtô trong năm 2022 có được hưởng mức thuế VAT 8% không? Trả lời cho: Mua xe ôtô trong năm 2022 có được hưởng mức thuế VAT 8% không?

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 18:31

    Thay vì trông đợi nhà nước giảm thuế thì các đại lý xe mới cũng hỗ trợ tiền mặt để kích cầu cuối năm các bạn ơi !