Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Quy định về thiết bị giảm thanh xe ô tô như thế nào Trả lời cho: Quy định về thiết bị giảm thanh xe ô tô như thế nào

  • My Phạm Trà

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:35

    Mà nhiều bác cứ lo xe điện chạy không khỏe bằng xe xăng, chứ tôi thấy xe điện được tích hợp bao nhiêu là công nghệ mới, kể cả đi đường dài cũng thoải mái luôn.