Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Có những quy định gì về quản lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô? Trả lời cho: Có những quy định gì về quản lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô?

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:37

    Theo tôi biết thì video lưu trữ phải có khung hình tối thiểu cho mỗi giây là 10 hình nữa đấy bác.