Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Có những quy định gì về quản lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô? Trả lời cho: Có những quy định gì về quản lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô?

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 18:41

    Đúng nhé bác ơi, đây là quy định chung cho tất cả camera lắp trên ô tô đấy bác.