Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 6 mẹo vặt đơn giản khử hết mùi hôi và nấm mốc trên xe ô tô Trả lời cho: 6 mẹo vặt đơn giản khử hết mùi hôi và nấm mốc trên xe ô tô

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:48

    Đợt này anh em trong nhóm bắt đầu quan tâm đến nội thất xe thì phải, đúng là tin mừng. Anh em cứ siêng hút bụi trong xe là đã đỡ mùi lắm rồi.