Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 6 mẹo vặt đơn giản khử hết mùi hôi và nấm mốc trên xe ô tô Trả lời cho: 6 mẹo vặt đơn giản khử hết mùi hôi và nấm mốc trên xe ô tô

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:49

    Em gần như hút mỗi ngày luôn, đi đâu cũng có cái máy hút bụi cầm tay trong cốp. Xe phải sạch đã thì mới thơm được.