Home Diễn đàn VF 5 Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus Trả lời cho: Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 13:24

    Về kích thước, VinFast VF 5 Plus có thông số lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở đạt mức 2.513 mm.